Spel 17 is gewonnen door de geliefden Tram Anh (weerwolf) en Meracy (Eros)!

Deel
Vorige onderwerpGa naar benedenVolgende onderwerp
Verteller
Verteller
Admin

spel 15

op zo 09 okt 2016, 15:03
Beste Wakkerdammers,

Het is mij een waar genoegen om weer jullie verteller te zijn. Het spel zal vanavond om 18:00 uur beginnen. Jullie hebben gestemd over welke rol moest worden toegevoegd. Dit is het dienstmeisje geworden. Deze rol vertoont veel overeenkomsten met de kleine wilde en daarom zal de laatstgenoemde dit spel niet meedoen.

Het dienstmeisje wordt aan de spelregels toegevoegd. De regels zijn als volgt:
Dienstmeisje
In de eerste nacht kiest het dienstmeisje een meester of meesteres uit. Zolang die meester(es) in leven is, speelt het dienstmeisje mee als een normale burger. Zodra de meester(es) doodgaat, dan neemt het dienstmeisje zijn of haar rol over. De rol van de meester(es) wordt dan niet bekend gemaakt, maar er wordt alleen verteld dat de rol is overgenomen door het dienstmeisje. Het dienstmeisje speelt dan verder met de rol van haar meester(es) en moet dan dus ook winnen zoals dat in dat geval met die rol moet. Als het dienstmeisje haar geliefde als meester(es) kiest, dan zal ze direct na haar meester(es) sterven en dus geen rol overnemen.
Voor het overnemen van de rol gelden de volgende regels:
- Er wordt niet verteld wie het dienstmeisje is en wie dus de rol overneemt.
- Als de overgenomen rol de fluitspeler of witte weerwolf is, zal de meester(es) het spel niet meer kunnen winnen, ook al had die eerst die rol.
- De rol wordt in zijn hoedanigheid volledig hersteld. Alle eenmalige en beperkt bruikbare krachten worden dus teruggegeven.
- Als de meester(es) al bekend was gemaakt als dorpsgek, dan wordt de rol weer geheim gemaakt.
- Als de overgenomen rol de fluitspeler is, dan komen alle reeds vervulde betoveringen te vervallen. Het (ex)dienstmeisje zal dus opnieuw moeten beginnen met iedereen betoveren.
- Als de meester(es) jager of zondebok was, dan wordt de rol wel bekend gemaakt, en de meester(es) mag dan bij het doodgaan de eenmalige gave gebruiken.
- Als de overgenomen rol de kleine wilde is, dan moet in de eerstvolgende nacht een nieuwe nog levende speler worden aangewezen als voorbeeld.
- Als de overgenomen rol Eros is, worden er géén nieuwe geliefden aangewezen.

Als de dorpsoudste al dood is, dan gelden op de bovengenoemde regels de volgende uitzonderingen:
- Het dienstmeisje kan nog wel een rol overnemen, maar deze heeft dan meestal geen krachten meer.
- De jager of zondebok wordt niet bekend gemaakt, omdat ze toch geen krachten meer hebben.
- De kleine wilde kiest geen nieuw voorbeeld meer uit en wordt dus een normale burger.


De regels voor sommige andere rollen veranderen ook:
Kleine wilde: Net als het dienstmeisje kan de kleine wilde niet transformeren als zijn geliefde ook zijn voorbeeld is.
Dorpsoudste: De rol van de dorpsoudste wordt niet bekend gemaakt, als die een leven kwijt is. Alleen van de dorpsgek kan de rol dus nog openbaar bekend worden gemaakt.

Verder komen er voor het komende spel nog de volgende regels bij:
- Het is niet toegestaan om af te zien van het gebruik van een gave, tenzij de gave eenmalig of beperkt bruikbaar is of als dit expliciet in de spelregels staat (fluitspeler en witte weerwolf).
- Als iemand per ongeluk onrechtmatig (dus anders dan op de toegestane manier via dit forum) informatie over het spel verkrijgt of verschaft, is diegene verplicht dat aan de verteller te melden. De verteller kan daarop dan proportionele maatregelen nemen. Iemand die nalaat dit te melden, kan voor een volgend spel worden uitgesloten van deelname! Hetzelfde geldt voor iemand die dit opzettelijk doet of wanneer de verteller een gegronde reden heeft om te vermoeden dat er sprake is van opzet. 
- De regels v.w.b. het missen van stemmingen zijn hetzelfde als in het vorige spel (overigens was het toen gelukkig niet nodig):
# gemiste stemmingensanctie
1doorslaggevende stem tegen bij gelijke stemming
21 stem tegen + doorslaggevende stem
33 stemmen tegen + doorslaggevende stem, recht op vergiffenis vervalt
4dood door desinteresse
De verteller mag afwijken van bovengenoemde sancties, als iemand er voordeel uit zou kunnen halen.

(nuttige) Vragen en/of opmerkingen zijn altijd welkom.
Vorige onderwerpTerug naar bovenVolgende onderwerp
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum